Zonnepanelen

Waarom investeren in zonnepanelen nog steeds een goed idee is (nu.nl)

Steeds meer Nederlanders ontdekken de voordelen van zonnepanelen: inmiddels liggen ze op 800.000 huizen. Zonnepanelen zijn een goede investering.

De komende tijd gaat dat niet veranderen, ook niet nu de salderingsregeling vanaf 2023 wordt afgebouwd. Dit blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

De salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat je de stroom die je overhoudt en aan het elektriciteitsnet levert mag wegstrepen tegen de stroom die je van het net afneemt.

Dat is gunstig: je krijgt voor de geleverde stroom hetzelfde tarief als wat je aan het energiebedrijf betaalt voor de stroom die je afneemt en dat is vaak zo’n 22,5 eurocent per kilowattuur stroom.

Wat verandert er na 2023?

Vanaf 2023 mag je elk jaar wat minder stroom wegstrepen (salderen). Vanaf 2031 kun je zelfs helemaal niet meer salderen. Hierna krijg je voor elke kilowattuur stroom die je aan het net levert een vergoeding van je energiebedrijf. Dat zal circa 6 eurocent per kWh zijn.

Als je dit jaar zonnepanelen koopt, profiteer je dus nog twee volle jaren van 100 procent salderen. Daarna wordt het deel dat je mag salderen elk jaar wat minder.

Een kleine berekening

Maar hoe ziet dat er financieel uit? Koop je bijvoorbeeld in 2020 een set van tien zonnepanelen die 25 jaar meegaan, dan verdien je die in ongeveer zeven jaar terug.

Een set van tien panelen levert namelijk jaarlijks zo’n 2.600 kWh stroom op. Bij het energiebedrijf zou je daar op dit moment ongeveer 600 euro voor betalen. Ook als dit bedrag na 2023 elk jaar een stapje lager wordt, blijf je met zonnepanelen winst boeken, zowel financieel als voor het milieu

De winst

Na die zeven jaar terugverdientijd, leveren je zonnepanelen jarenlang winst op. De totale winst na 25 jaar is vergelijkbaar met een rente van 4 procent op een spaarrekening.

Het is dus heel aantrekkelijk om zonnepanelen op het dak te leggen. En ook nog eens duurzaam, want met je panelen bespaar je 1.250 kilo CO2-uitstoot per jaar.

Zonnepanelen kopen in 2020: dit brengen ze op

In het voorbeeld wordt er uitgegaan van tien zonnepanelen die 25 jaar meegaan.

Vraag de btw terug

Ga je zonnepanelen aanschaffen? Dan kun je als particulier de btw op de aankoop en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. En dat scheelt al snel honderden euro’s. Check hiervoor het handige stappenplan van Milieu Centraal.

Persoonlijk advies

Benieuwd of zonnepanelen op jouw dak mogelijk zijn? En wat het kost en oplevert? Doe de Advies op Maat Zonnepanelen van Milieu Centraal en krijg persoonlijk advies.

BRON: https://www.nu.nl/advertorial/advertorial-milieu-centraal/6053540/waarom-investeren-in-zonnepanelen-nog-steeds-een-goed-idee-is.html

Zonnepanelen

Plan voor zonnevelden in Vathorst

Plan voor zonnevelden in Vathorst

Amersfoorters willen dat de stad ook voor toekomstige generaties leefbaar en aantrekkelijk blijft. Een van de ambities om dat voor elkaar te krijgen is dat de stad in 2030 een CO2-neutraal en klimaatsbestendige is. Hiervoor moet alle gebruikte energie schoon zijn opgewekt. Die keuze heeft gevolgen voor de manier waarop we met onze ruimte om gaan.

Een duurzame manier van energie opwekken is het aanleggen van zonnevelden. De gemeenteraad heeft op 23 mei 2017 een aantal gebieden in Vathorst aangewezen als mogelijke locaties voor zonnevelden. Een zonneveld is een veld met een grote hoeveelheid zonnepanelen. Deze wekken schone energie op, door het licht van de zon om te zetten in elektriciteit. Mogelijke gebieden zijn: Vathorst West, Over de Laak (Vathorst-Noord), Smink afvalverwerking en de geluidswal A1 Vathorst. Naast het aanwijzen van mogelijke locaties heeft de raad ook een aantal voorwaarden bepaald waaraan initiatiefnemers van zonnevelden zich moeten houden, zoals zorgvuldige landschappelijke inpassing en het compenseren van gevolgen voor flora en fauna.

Zonnevelden in Over de Laak

Een van de mogelijke locaties voor zonnevelden is het gebied Over de Laak (tussen het riviertje De Laak en Nijkerk) dat zo’n 145 hectare beslaat. De gemeente is eigenaar van drie percelen met een omvang van circa 36 hectare, de overige gronden zijn in handen van private grondeigenaren en particulieren. Op deze gronden is het beperkt mogelijk om zonnevelden aan te leggen als een initiatiefnemer voldoet aan voorwaarden die de gemeenteraad heeft vastgesteld. En in het kader van de Ontwikkelingsvisie Over de Laak zijn er nog aanvullende randvoorwaarden, zoals meerwaarde voor natuur en recreatie, toegankelijkheid van het gebied, behoud van landschappelijke structuren e.d..

De ontwikkelingsvisie is een visie voor het totale gebied Over de Laak en is in 2016 samen met bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen. Het is een visie waarbij een paar zaken voorop staan: ruimte voor lichte recreatie, nieuwe natuur en behoud van de kwaliteiten van het polderlandschap. Op dit moment zijn we voor de drie gemeentelijke gebieden (’t Hammetje, Waterrijk en Speelpolder) bezig om deze om te vormen tot groen recreatiegebied. Voor de overige gronden zijn wij afhankelijk van de medewerking van private en particuliere grondeigenaren.

Inloopbijeenkomst

Binnen dit kader heeft Profin Sustainable Energy Solutions, een Amersfoorts bedrijf dat actief is op het gebied van ontwikkeling en risicobeheer van duurzame energie projecten, zich aangemeld als initiatiefnemer en een planvoorstel ingediend voor het realiseren van zonnevelden in het gebied Over de Laak. Profin organiseert op woensdagavond 24 januari een inloopbijeenkomst tussen 19.00-21.00 uur in dorpshuis De Dissel in Hooglanderveen.  Wilt u op de hoogte gehouden worden door Profin van hun initiatief of wilt u aanwezig zijn bij de inloopbijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden via duurzaam@profingreen.com. Op korte termijn nodigt Profin bewoners en belanghebbenden uit voor de inloopbijeenkomst.

Proces

Voor het gebied Over de Laak geldt het bestemmingsplan ‘Hooglanderveen en Vathorst’. De aanleg van zonnevelden is volgens dit plan niet mogelijk, wat betekent dat er een planologische procedure gevolgd moet worden. Voor de zonnevelden zal het gaan om een afwijking van het geldende bestemmingsplan, het Wabo-Projectbesluit. Om dit te kunnen starten, is het nodig dat de initiatiefnemer een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient bij het college. Door de gemeenteraad zijn voorwaarden vastgesteld waar de aanvraag aan moet voldoen. Zo moet er afstemming plaatsvinden met belanghebbenden en onderzoek gedaan worden naar draagvlak onder bewoners, meerwaarde voor natuur en recreatie, toegankelijkheid van het gebied, behoud van landschappelijke structuren en dergelijke. In de procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan krijgt iedereen de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De start van de procedure wordt bekendgemaakt op deze website en in de Stadsberichten in huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort.